Our Team

Home Our Team

Prakash Marasini

Prakash Marasini

head teacher

Prakash Marasini

head teacher

9847187390

Puna Ram Pandey

Puna Ram Pandey

Social/Computer Teacher

Puna Ram Pandey

Social/Computer Teacher

9847310952

punarampandey2@gmail.com

Resunga Municipality -11, Ramghas Gulmi

Chhabilal Khanal

Chhabilal Khanal

Teacher

Chhabilal Khanal

Teacher

9857064348