Information Officer
Puna Ram Pandey

9847310952

punarampandey2@gmail.com

head teacher
Prakash Marasini

9847187390

SHREE JANASAHAYOG SECONDARY SCHOOL

वर्तमान समयमा शिक्षाकाे महत्व बढ्दै गएकाे  छ । आजकाे समयमा विज्ञान र प्रविधिले गर्दा विद्यालयमा प्रविधिमैत्र...

Read more


Academics/Courses